logo
wishlist | contul meu | vezi coşul
Reduceri 5 - 25%
carti
Categorii de carte
Edituri
Ultimele ştiri
In zilele de 20-21 mai 2017, in incinta ,,The Vintage Pub" situat in Str. Smardan nr.43 din Centrul Vechi, se va desfasura targul ,,Fashion&Handmade Shopping Session"....mai mult
Marţi, 9 mai 2017, orele 16.00, va avea loc la Centrul Socio-Cultural „Jean-Louis Calderon”, al Primăriei Sectorului 2, din str. J. L. Calderon nr. 39, lansarea volumului...mai mult
In zilele de 13 si 14 mai 2017 se va desfasura in incinta Casei Universitarilor Bucuresti (Str.Dionisie Lupu, nr.46) editia aniversara ,,Agenda Bio" zilnic intre orele 10:00...mai mult
Top
Nu în ultimul rând...
Promo

Vasile Alecsandri (27 cărţi)

Născut - 21 iulie 1821, Bacău Decedat - 22 august 1890, Mircesti, judetul Iasi - 1821 Iulie 21 S-a nascut, conform opiniei majoritatii cercetatorilor, cel de-al doilea copil, Vasile, al medelnicerului Vasile Alecsandri si al Elenei, nascută Cozoni, �n orasul Bacău. Cur�nd familia viitorului scriitor se mută la Iasi. (Conform altor surse, Alecsandri s-ar fi născut �n 1819 sau chiar �n 1818.) - 1827 Vasile Alecsandri ia primele lectii de la dascălul maramuresean Gherman Vida, profesor la Seminarul » ...mai mult de la Socola. - 1828-1834 Viitorul scriitor �si continuă �nvătătura �n pensionul lui Victor Cuenim, deschis �n 1828 la Iasi. Verile si le petrece la Mircesti, unde tatăl său cumpărase mosia. - 1834-1839 �mpreună cu alti fii de boieri, Vasile Alecsandri �si face studiile la Paris. După trecerea bacalaureatului literar se pregăteste să intre la medicină, dar abandonează. Urmează cursurile facultatii de drept, �nsă după c�teva luni renuntă. Tatal său l-ar fi vrut inginer, dar �i lipsea bacalaureatul �n stiinte, pe care nu-l poate obtine. Se dedică literaturii, scriind primele versuri �n limba franceză, �ntre care poemul Zunarilla. - 1839 �n drum spre Patrie, Vasile Alecsandri �ntreprinde o lungă călătorie prin Italia. Vizitează Florenta, Roma, Padova, Venetia, Triest. Din această călătorie culege impresii necesare scrierii primelor opere �n limba rom�nă Buchetiera de la Florenta si Muntele de Foc. - 1840 �n revista "Dacia literară" (nr. 3, mai-iunie) este publicată nuvela Buchetiera de la Florenta. Este numit, �mpreună cu C. Negruzzi si M. Kogălniceanu, director al teatrului din Iasi. Pentru nevoile scenei scrie vodevilul Farmazonul din H�rlău, care se joacă la 18 noiembrie. - 1841 Pe scena teatrului iesean se joacă piesa lui Vasile Alecsandri Modista si cinovnicul. - 1842 V. Alecsandri călătoreste prin muntii Moldovei, fapt care i-a prilejuit "descoperirea tezaurului poeziei populare". Sub influenta acesteia Vasile Alecsandri scrie primele sale poezii rom�nesti - Doinele. - 1843-1844 Vasile Alecsandri �ntreprinde lungi excursii prin muntii si prin satele Moldovei, culeg�nd folclor. Din această perioadă datează nuvela O primblare la munti. - 1844 La 18 ianuarie are loc premiera piesei Iorgu de la Sadagura, primită de public cu deosebită căldură. �mpreună cu Mihail Kogălniceanu si Ion Ghica, scriitorul se află �n fruntea revistei "Propăsirea". Aici sunt publicate o parte a doinelor sale, nuvelele O primblare la munti si Istoria unui galben. Aflat pentru cură la Borsec, Vasile Alecsandri scrie nuvela Borsec. Dă la iveală "fiziologia" Iasii �n 1844. - 1845 Face cunostintă cu Nicolae Balcescu si cu alti tineri munteni la mosia M�njina a lui Costache Negri. Tot acum vizitează Bucurestii. Este epoca �n care creste afectiunea sa pentru Elena Negri, careia �i dedică o seamă de poeme. - 1846-1847 Vasile Alecsandri o �nsoteste pe Elena Negri �n străinătate, pentru �ngrijirea sănătătii. Italia, Austria, Germania, Franta, apoi din nou Italia �i prilejuiesc impresii profunde. Insă boala Elenei se agravează, iubita poetului sting�ndu-se pe vapor la �ntoarcere �n Patrie. �n vară se află la odihnă la Balta Albă. Impresiile din această localitate si-au găsit expresia �n nuvela Balta Albă. - 1847 Scrie piesa Piatra din casă. - 1848 Martie �ncepe miscarea revolutionară din capitala Moldovei. Alecsandri scrie Desteptarea Rom�niei si redactează �mpreună cu alti patrioti petitia cuprinz�nd revendicările ce trebuiau aduse la cunostinta domnitorului Mihail Sturza. După �năbusirea miscarii se refugiază �n munti, apoi trece la Brasov. Evocarea acestor �nt�mplări o face �n fragmentul de proză Un episod din anul 1848. - 1849 Vasile Alecsandri redactează studiul Rom�nii si poezia lor, sub forma unei scrisori către A. Hurmuzachi, studiul fiind publicat �n revista "Bucovina". - 1850 Aprilie 9 Are loc reprezentatia piesei Chirita �n Iasi sau Două fete s-o neneacă. - 1851 La �ntoarcerea din Paris si Londra, cu vaporul pe Dunăre, vasul e pe punctul de a se scufunda. �nt�mplarea e povestită �n episodul �necarea vaporului Seceni pe Dunăre, destinat să apară �n primul număr al proiectatei reviste "Rom�nia literară". Episodul este mai t�rziu �ncadrat �n naratiunea dramatizată Un salon din Iasi. August 5 Se reprezintă cu mare succes Chirita �n Iasi. - 1852 Aprilie Apare la Iasi prima fasciculă din colectia de opere folclorice: Poezii poporale. Balade (c�ntece bătr�nesti) adunate si �ndreptate de V. Alecsandri. Octombrie Vasile Alecsandri scoate prima culegere din teatrul său, Repertoriu dramatic. Se reprezintă piesa Chirita �n provincie. - 1853 La Paris, unde se găsea �ncă din toamna precedenta, Vasile Alecsandri publică primul volum de poezii originale, Doine si lăcrimioare, dispuse �n trei cicluri: Doine, Lăcrimioare, Suvenire. La Iasi �i apare cea de-a doua fasciculă a Poeziilor poporale. Vasile Alecsandri �ntreprinde o lungă călătorie �n sudul Frantei, �n Spania si �n nordul Africii. Relatarea partială a acestei călătorii se cuprinde �n "ziarul de călătorie" Călătorie �n Africa. Scriitorul intercalează �n cursul relatarii diverse episoade narative, ca Cel �nt�i pas �n lume (publicat initial �n 1841 �n "Albina rom�nească" sub titlul Pierderea iluziilor) si Suvenire din Italia. Monte di Fo, publicat tot acolo, �n 1843. - 1854 Moare tatal scriitorului. Prelu�ndu-si mostenirea, Alecsandri eliberează tiganii robi de pe mosiile sale. - 1855 Apare, sub conducerea poetului, revista "Rom�nia literară", �n care se publică poezia Anul 1855. Tot aici apar fragmente din Călătorie �n Africa si nuvela Balta Albă. - 1856 Are loc congresul de pace de la Paris, decisiv pentru viitorul politic al Principatelor, care aspirau la unire. Alecsandri se dedică integral cauzei luptei pentru Unire. �n "Steaua Dunării", ziar condus de Mihail Kogălniceanu, apare la 9 iunie Hora Unirii. - 1857 Vede lumina tiparului culegerea de proză Salba literară, contin�nd povestiri, impresii de călătorie si c�teva scrieri dramatice. In ziarul "Concordia" din Bucuresti apare poezia Moldova �n 1857. - 1859 După alegerea ca domnitor a lui Cuza, scriitorul pleacă �ntr-o lungă misiune diplomatică la Paris, Londra si Torino, pentru a obtine recunoas-terea dublei alegeri a lui Cuza. La Paris �i vizitează pe Lamartine si pe Merimee si caută să c�stige bunăvointa ambasadorului Rusiei, contele Kisseleff, fostul guvernator al Principatelor �ntre 1829 si 1834. - 1860 Abandonează activitatea politică si se retrage la Mircesti, �n mijlocul familiei, unde se dedică scrisului, compun�nd piese de teatru, printre care Rusaliile si c�teva c�ntecele comice. - 1861 �ndeplineste o nouă misiune diplomatică, �ncredintată de Cuza. �n vederea recunoasterii Unirii de către puterile europene, Alecsandri vizitează Parisul, Torino, Milano, iar un timp girează afacerile agentiei diplomatice de la Paris, �n locul fratelui său. Re�ntors la Mircesti, scrie piese si c�ntecele comice. - 1863 La Iasi apare editia a doua a volumului Doine si lăcrimioare cu ciclul Mărgăritărele. Apare partea a doua a Repertoriului dramatic, cuprinz�nd ultimele piese ale scriitorului. - 1866 Apare �ntr-un volum �ntreaga colectie a Poeziilor poporale. E numit membru al Societatii literare rom�ne pentru cultura limbii, care �n 1879 avea să devină Academia Rom�nă. - 1868 Publică, �n "Convorbiri literare", primele pasteluri: Sf�rsit de toamnă, Iarna, Gerul etc. - 1871 �si dă demisia din Societatea literară rom�nă, după ce aceasta hotăr�se să adopte principiul etimologic �n scriere si să publice dictionarul lui Laurian si Massim. - 1872 Apare studiul Introducere la scrierile lui Constantin Negruzzi, mai �nt�i �n "Convorbiri", apoi ca prefată la volumul de scrieri ale lui Negruzzi scos de Editura Socec. Scrie Dumbrava Rosie, pe care o citeste la o sedintă a "Junimii". - 1874 Apare piesa Boieri si ciocoi, fiind reprezentată pe scena teatrului iesean. - 1875 Apar la Socec primele patru volume din seria Operelor complete, cu o prefată a autorului. Ele cuprind creatia dramatică. �n acelasi an apar următoarele trei volume, cuprinz�nd creatia poetică. - 1876 Apare volumul al optulea al Operelor complete: Proza. - 1877 Mai 9 Proclamarea independentei tării �n parlament. La aflarea vestii Alecsandri scrie poezia Balcanul si Carpatul, cu care inaugurează ciclul Ostasii nostri. - 1878 Apare volumul Ostasii nostri. - 1878-1879 Se dedică lucrului la drama istorică Despot-Vodă. �n mai 1879 citeste piesa la o sedintă a "Junimii" bucurestene. Are loc reprezentatia piesei la Teatrul National din Bucuresti. Este invitat să-si reia locul la Academie si să participe la lucrările anuale, fiind ales �n comisia pentru modificarea ortografiei. - 1880 Apare cel de al nouălea volum din seria Operelor complete, cuprinz�nd Legende nouă si Ostasii nostri. Apare nuvela Vasile Porojan, sub forma unei scrisori către Ion Ghica. Scrie feeria S�nziana si Pepelea. �n "Albumul macedorom�n" al lui V. A. Urechiă apare "istorioara de �nceput de amor" Margărita, scrisă cu zece ani mai �nainte, dar relat�nd un episod de tinerete, localizat �n timp prin 1850-1852. - 1881 I se decernează Marele premiu "Năsturel-Herascu" al Academiei Rom�ne pentru drama Despot-Vodă si poeziile din ultimul volum de Opere complete. - 1883 �ntr-o sedintă a "Junimii" si la Academie Alecsandri citeste noua sa piesă F�nt�na Blanduziei. - 1884 F�nt�na Blanduziei este reprezentată, cu mare succes, la Teatrul National. Scrie piesa Ovidiu. - 1885 Este numit ministru plenipotentiar al Rom�niei la Paris, post pe care �l detine p�nă la moarte. - 1886 Realizează o nouă versiune a piesei Ovidiu. - 1888 Scrie Plugul blestemat. Se ivesc primele semne ale bolii care avea să-l răpună. - 1890 August 22 Vasile Alecsandri se stinge din viată la Mircesti. Este �nmorm�ntat la 26 august �n grădina casei, daruită �n 1914 Academiei, de către sotia poetului. Deasupra morm�ntului a fost ridicat un mausoleu din initiativa Academiei, �n 1928. �ntreg ansamblul a devenit muzeu memorial.
Ordonează:
Afișare:
Nr. pe pagină:
Chiritele - Editie ilustrata
-30%
Autor(i): Vasile Alecsandri
Editura: Regis - 2017
  • promoție
4,55 lei
6,50 lei (-30%)
Promoția expiră la 01.05.2018
Chiritele - Editie ilustrata - Vasile Alecsandri   Coana Chirita este personajul principal si eponim al unei serii de comedii scrise de Vasile Alecsandri. In aceste piese, coana Chirita este sotia lui » ...mai mult
Balta Alba
Autor(i): Vasile Alecsandri
ISBN: 978-606-8395-38-8
Editura: Gramar - 2015
15,00 lei
Disponibilitate: în limita stocului
Balta Alba - Vasile Alecsandri În conştiinţa literară românească, Vasile Alecsandri s­a impus, mult timp, în primul rând ca „rege ­al poeziei“, cum l­-a definit Eminescu, deşi
Poezii. Pasteluri si legende
Autor(i): Vasile Alecsandri
ISBN: 978-973-21-1015-7
Editura: Minerva - 2015
19,99 lei
Disponibilitate: în limita stocului
Poezii. Pasteluri si legende • Vasile Alecsandri
Comedii
Autor(i): Vasile Alecsandri
ISBN: 978-973-21-1014-0
Editura: Minerva - 2015
19,99 lei
Disponibilitate: în limita stocului
Comedii • Vasile Alecsandri
Noi vă recomandăm!
Opera poetica (I)
Opera poetica (I)
Editura Polirom
44,95 lei 40,46 lei
Valabil până la 01.07.2018
Comedii. Chiritele - V. Alecsandri
Autor(i): Vasile Alecsandri
ISBN: 978-606-706-165-9
Editura: Aramis - 2015
7,99 lei
Disponibilitate: în limita stocului
Comedii. Chiritele - V. Alecsandri  
Poezii. Pasteluri si legende - V. Alecsandri
Autor(i): Vasile Alecsandri
ISBN: 978-606-706-167-3
Editura: Aramis - 2015
7,99 lei
Disponibilitate: în limita stocului
Poezii. Pasteluri si legende - V. Alecsandri
Vasile Alecsandri
Autor(i): Vasile Alecsandri
Editura: Sigma - 2014
8,00 lei
Disponibilitate: în limita stocului
Vasile Alecsandri ( 1821-1890) Scriitor cu o bogata activitate literara si politica, Vasile Alecsandri a participat la Revolutia din 1848 si a luptat pentru Unirea Principatelor Moldova si Muntenia. A » ...mai mult
Proză şi teatru
Autor(i): Vasile Alecsandri
ISBN: 978-606-8271-34-7
Editura: Andreas - 2014
8,90 lei
Disponibilitate: în limita stocului
Proză şi teatru Din cuprins: „Istoria unui galbân”; „Vasile Porojan”; „Balta-albă”; „Chiriţa în provinţie”; „Cucoana Chiriţa în voiaj”; „Chiriţa în balon”; „Sandu Napoila » ...mai mult
Promo non-stop!
Printesa statornica
Printesa statornica
Editura Polirom
44,95 lei 40,46 lei
Valabil până la 01.07.2018
Emotiile complexe
Emotiile complexe
Editura Polirom
32,95 lei 29,66 lei
Valabil până la 01.07.2018
BALADE, DOINE ŞI BASME POPULARE
Autor(i): Vasile Alecsandri
ISBN: 978-606-8609-09-6
Editura: Corint - 2014
9,90 lei
Disponibilitate: în limita stocului
BALADE, DOINE ŞI BASME POPULARE „Datinile, poveştile, muzica şi poezia sunt arhivele popoarelor. Cu ele se poate oricând reconstitui trecutul întunecat. Din studiul lor ne vom lămuri despre originea » ...mai mult
Pagini Alese - Vasile Alecsandri
Autor(i): Vasile Alecsandri
ISBN: 973-98851-79
Editura: Regis - 2014
7,00 lei
Disponibilitate: Disponibil (in limita stocului)
Pagini Alese - Vasile Alecsandri
Chiritele
-24,9%
Autor(i): Vasile Alecsandri
ISBN: 978-973-7837-97-4
Editura: Stefan - 2005
  • promoție
4,88 lei
6,50 lei (-24,92%)
Promoția expiră la 01.07.2018
Disponibilitate: Disponibil (in limita stocului)
Chiritele - Vasile Alecsandri Cuprins: Chirita in provincie Cucoana Chirita in voiaj Chirita in balon Chirita in Iasi sau Doua fete si-o neneaca Sandu Napoila ultra-retrogradul Iasii in carnaval
Ostasii nostri
-25%
Autor(i): Vasile Alecsandri
ISBN: 978-973-118-039-7
Editura: Stefan - 2005
  • promoție
3,75 lei
5,00 lei (-25%)
Promoția expiră la 01.07.2018
Disponibilitate: Disponibil (in limita stocului)
Ostasii nostri - Vasile Alecsandri Lucrarea contine : Balcanul si Carpatul Penes Curcanul Sergentul Fratii Jderi Eroii de la Plevna Marsul calarasilor Primele obuzuri ..... Precum si pasteluri: Iarna Viscolul » ...mai mult
Accesul clienţilor
Promoţii
Newsletter
Asistenţă online
asistenta Suntem deconectaţi
Promo
Top 10
Created in 0.278 sec
loader
Caut in catalog...
loader