logo
wishlist | contul meu | vezi coşul
Reduceri 5 - 25%
carti
Categorii de carte
Edituri
Ultimele ştiri
In zilele de 20-21 mai 2017, in incinta ,,The Vintage Pub" situat in Str. Smardan nr.43 din Centrul Vechi, se va desfasura targul ,,Fashion&Handmade Shopping Session"....mai mult
Marţi, 9 mai 2017, orele 16.00, va avea loc la Centrul Socio-Cultural „Jean-Louis Calderon”, al Primăriei Sectorului 2, din str. J. L. Calderon nr. 39, lansarea volumului...mai mult
In zilele de 13 si 14 mai 2017 se va desfasura in incinta Casei Universitarilor Bucuresti (Str.Dionisie Lupu, nr.46) editia aniversara ,,Agenda Bio" zilnic intre orele 10:00...mai mult
Top
Nu în ultimul rând...
Promo

Contabilitatea in partida simpla pentru persoanele fizice - editia a V-a - 1 martie 2011

Contabilitatea in partida simpla pentru persoanele fizice - editia a V-a - 1 martie 2011
Anul publicării: 2011
10,00 lei
Disponibilitate: Disponibil (In limita stocului)

DESCRIERE

Ordinul MFP nr. 1040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Sfera de aplicare
Organizarea evidenţei contabile în partidă simplă
Dispoziţii generale
Norme generale privind documentele justificative şi financiar-contabile
Reconstituirea documentelor justificative şi contabile pierdute, sustrase sau distruse
Arhivarea şi păstrarea documentelor justifi-cative şi financiar-contabile
Norme privind înregistrarea veniturilor
Norme privind evidenţierea cheltuielilor
Calculul venitului net
Calculul taxei pe valoarea adăugată
Modele şi norme de întocmire şi de utilizare a formularelor financiar-contabile, comune pe e-conomie, cu regim special de tipărire, nseriere şi numerotare
Registrele şi formularele financiar-contabile comune pe economie utilizate de contribuabili în conducerea evidenţei contabile în partidă simplă

Ordinul MFP nr. 1847/2003 privind stabilirea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, pentru contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea individual potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Ordinul ANAF nr. 2333/2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea şi stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosinţei unurilor realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere

Ordinul MEF nr. 2371/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa nr. 1 - formularul 200, formularul 201, formularul 204, formularul 205, formularul 230, formularul 250, formularul 251
Anexa nr. 2 - instrucţiuni de completare pentru formulare
Formularul 200 "Declaraţie privind veniturile realizate", cod 14.13.01.13
Formularul 201 "Declaraţie privind veniturile din străinătate", cod 14.13.01.13/7
Formularul 204 "Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică", cod 14.13.01.13/2i
Formularul 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit", cod .13.01.13/I
Formularul 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ", cod 14.13.04.13
Anexa nr. 3 - formularul 220, formularul 221, formularul 222, formularul 223, formularul 224, formularul 260
Anexa nr. 4 - instrucţiuni de completare pentru formulare
Formularul 220 "Declaraţie privind venitul estimat", cod 14.13.01.13/3p
Formularul 221 "Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impunere pe norme de venit", cod 14.13.01.13/9
Formularul 222 "Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate", cod 14.13.01.13/5i
Formularul 223 "Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice", cod 14.13.01.13/1i
Formularul 224 "Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România", cod 14.13.01.13/5
Procedura de stabilire a impozitului pe veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor Instrucţiuni pentru transmiterea pe cale electronică a Declaraţiei informative privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit, cod 14.13.01.13/I
Borderou de însoţire a Declaraţiei informative privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiarii de venit

Ordinul ANAF nr. 357/2007 privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală încheiat la persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere
Raport de inspecţie fiscală
Instrucţiuni privind conţinutul şi obiectivele minimale ale Raportului de inspecţie fiscală încheiat la persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere

Ordinul MEF nr. 149/2007 privind modelul şi conţinutul unor documente întocmite în activitatea de inspecţie fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere
Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere
Instrucţiuni de completare a formularului "Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere"
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului "Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere
Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere
Instrucţiuni de completare a formularului "Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere"
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului "Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere"

Ordinul MEF nr. 2357/2007 privind persoanele împuternicite să constate contravenţiile şi să aplice amenzile pentru nerespectarea unor reglementări emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor

Ordinul MEF nr. 564/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind veniturile din economii obţinute din România de persoane fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate
Declaraţie informativă privind veniturile din economii obţinute din România de persoane fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate
Instrucţiuni de completare a formularului "Declaraţie informativă privind veniturile din economii obţinute din România de persoane fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate" cod 14.13.01.19
Borderou de însoţire a declaraţiei informative privind veniturile din economii obţinute din România de persoane fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate Informaţii plătitor şi beneficiar
State membre UE
Ţări terţe
Teritorii dependente de Marea Britanie şi de Regatul Olandei
Coduri ţară
Coduri monedă
Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului

Ordinul ANAF nr. 1815/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Declaraţie privind veniturile realizate
Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice
Instrucţiuni de completare a formularului 200 "Declaraţie privind veniturile realizate", cod 14.13.01.13
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor

Ordinul ANAF nr. 193/2009 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor "Adeverintã de venit" si "Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit" pentru persoane fizice
Adeverinţã de venit
Procedura de completare a formularului "Adeverinţã de venit"
Caracteristicile de tipãrire, modul de difuzare, de utilizare şi de pãstrare a formularelor

Rectificarea privind Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã nr. 193/2009

Ordinul ANAF nr. 843/2009 pentru aprobarea formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor" utilizat de cãtre personalul cu atribuţii de control, împuternicit de cãtre Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã

Ordinul ANAF nr. 1415/2009 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente şi formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscalã la persoane fizice
Raport de inspecţie fiscalã
Instrucţiunile privind conþinutul şi obiectivele minimale ale Raportului de inspecţie fiscalã încheiat la persoana fizicã
Raport de inspecţie fiscalã pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxã pe valoarea adãugatã cu opţiune de rambursare, încheiat la persoana
Instrucţiunile privind conţinutul şi obiectivele minimale ale Raportului de inspecţie fiscalã pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxã pe valoarea adãugatã cu opţiune de rambursare, încheiat la persoane fizice
Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspecţia fiscalã, pentru persoane fizice care realizeazã venituri impozabile din activitãţi economice nedeclarate organelor fiscale
Decizia de impunere pentru soluţionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxã pe valoarea adãugatã cu opţiune de rambursare
Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adãugatã şi alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscalã la persoane fizice, care realizeazã venituri impozabile din activitãţi economice nedeclarate
organelor fiscale

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Drept ; Legislatie ; Contabilitate - Cele mai vândute cărţi

Accesul clienţilor
Promoţii
Newsletter
Asistenţă online
asistenta Suntem deconectaţi
Promo
Top 10
Created in 0.898 sec
loader
Caut in catalog...
loader