• Vasile Alecsandri

  • 28 cărți
Născut - 21 iulie 1821, Bacău Decedat - 22 august 1890, Mircesti, judetul Iasi - 1821 Iulie 21 S-a nascut, conform opiniei majoritatii cercetatorilor, cel de-al doilea copil, Vasile, al medelnicerului Vasile Alecsandri si al Elenei, nascută Cozoni, �n orasul Bacău. Cur�nd familia viitorului scriitor se mută la Iasi. (Conform altor surse, Alecsandri s-ar fi născut �n 1819 sau chiar �n 1818.) - 1827 Vasile Alecsandri ia primele lectii de la dascălul maramuresean Gherman Vida, profesor la Seminarul » ...mai mult de la Socola. - 1828-1834 Viitorul scriitor �si continuă �nvătătura �n pensionul lui Victor Cuenim, deschis �n 1828 la Iasi. Verile si le petrece la Mircesti, unde tatăl său cumpărase mosia. - 1834-1839 �mpreună cu alti fii de boieri, Vasile Alecsandri �si face studiile la Paris. După trecerea bacalaureatului literar se pregăteste să intre la medicină, dar abandonează. Urmează cursurile facultatii de drept, �nsă după c�teva luni renuntă. Tatal său l-ar fi vrut inginer, dar �i lipsea bacalaureatul �n stiinte, pe care nu-l poate obtine. Se dedică literaturii, scriind primele versuri �n limba franceză, �ntre care poemul Zunarilla. - 1839 �n drum spre Patrie, Vasile Alecsandri �ntreprinde o lungă călătorie prin Italia. Vizitează Florenta, Roma, Padova, Venetia, Triest. Din această călătorie culege impresii necesare scrierii primelor opere �n limba rom�nă Buchetiera de la Florenta si Muntele de Foc. - 1840 �n revista "Dacia literară" (nr. 3, mai-iunie) este publicată nuvela Buchetiera de la Florenta. Este numit, �mpreună cu C. Negruzzi si M. Kogălniceanu, director al teatrului din Iasi. Pentru nevoile scenei scrie vodevilul Farmazonul din H�rlău, care se joacă la 18 noiembrie. - 1841 Pe scena teatrului iesean se joacă piesa lui Vasile Alecsandri Modista si cinovnicul. - 1842 V. Alecsandri călătoreste prin muntii Moldovei, fapt care i-a prilejuit "descoperirea tezaurului poeziei populare". Sub influenta acesteia Vasile Alecsandri scrie primele sale poezii rom�nesti - Doinele. - 1843-1844 Vasile Alecsandri �ntreprinde lungi excursii prin muntii si prin satele Moldovei, culeg�nd folclor. Din această perioadă datează nuvela O primblare la munti. - 1844 La 18 ianuarie are loc premiera piesei Iorgu de la Sadagura, primită de public cu deosebită căldură. �mpreună cu Mihail Kogălniceanu si Ion Ghica, scriitorul se află �n fruntea revistei "Propăsirea". Aici sunt publicate o parte a doinelor sale, nuvelele O primblare la munti si Istoria unui galben. Aflat pentru cură la Borsec, Vasile Alecsandri scrie nuvela Borsec. Dă la iveală "fiziologia" Iasii �n 1844. - 1845 Face cunostintă cu Nicolae Balcescu si cu alti tineri munteni la mosia M�njina a lui Costache Negri. Tot acum vizitează Bucurestii. Este epoca �n care creste afectiunea sa pentru Elena Negri, careia �i dedică o seamă de poeme. - 1846-1847 Vasile Alecsandri o �nsoteste pe Elena Negri �n străinătate, pentru �ngrijirea sănătătii. Italia, Austria, Germania, Franta, apoi din nou Italia �i prilejuiesc impresii profunde. Insă boala Elenei se agravează, iubita poetului sting�ndu-se pe vapor la �ntoarcere �n Patrie. �n vară se află la odihnă la Balta Albă. Impresiile din această localitate si-au găsit expresia �n nuvela Balta Albă. - 1847 Scrie piesa Piatra din casă. - 1848 Martie �ncepe miscarea revolutionară din capitala Moldovei. Alecsandri scrie Desteptarea Rom�niei si redactează �mpreună cu alti patrioti petitia cuprinz�nd revendicările ce trebuiau aduse la cunostinta domnitorului Mihail Sturza. După �năbusirea miscarii se refugiază �n munti, apoi trece la Brasov. Evocarea acestor �nt�mplări o face �n fragmentul de proză Un episod din anul 1848. - 1849 Vasile Alecsandri redactează studiul Rom�nii si poezia lor, sub forma unei scrisori către A. Hurmuzachi, studiul fiind publicat �n revista "Bucovina". - 1850 Aprilie 9 Are loc reprezentatia piesei Chirita �n Iasi sau Două fete s-o neneacă. - 1851 La �ntoarcerea din Paris si Londra, cu vaporul pe Dunăre, vasul e pe punctul de a se scufunda. �nt�mplarea e povestită �n episodul �necarea vaporului Seceni pe Dunăre, destinat să apară �n primul număr al proiectatei reviste "Rom�nia literară". Episodul este mai t�rziu �ncadrat �n naratiunea dramatizată Un salon din Iasi. August 5 Se reprezintă cu mare succes Chirita �n Iasi. - 1852 Aprilie Apare la Iasi prima fasciculă din colectia de opere folclorice: Poezii poporale. Balade (c�ntece bătr�nesti) adunate si �ndreptate de V. Alecsandri. Octombrie Vasile Alecsandri scoate prima culegere din teatrul său, Repertoriu dramatic. Se reprezintă piesa Chirita �n provincie. - 1853 La Paris, unde se găsea �ncă din toamna precedenta, Vasile Alecsandri publică primul volum de poezii originale, Doine si lăcrimioare, dispuse �n trei cicluri: Doine, Lăcrimioare, Suvenire. La Iasi �i apare cea de-a doua fasciculă a Poeziilor poporale. Vasile Alecsandri �ntreprinde o lungă călătorie �n sudul Frantei, �n Spania si �n nordul Africii. Relatarea partială a acestei călătorii se cuprinde �n "ziarul de călătorie" Călătorie �n Africa. Scriitorul intercalează �n cursul relatarii diverse episoade narative, ca Cel �nt�i pas �n lume (publicat initial �n 1841 �n "Albina rom�nească" sub titlul Pierderea iluziilor) si Suvenire din Italia. Monte di Fo, publicat tot acolo, �n 1843. - 1854 Moare tatal scriitorului. Prelu�ndu-si mostenirea, Alecsandri eliberează tiganii robi de pe mosiile sale. - 1855 Apare, sub conducerea poetului, revista "Rom�nia literară", �n care se publică poezia Anul 1855. Tot aici apar fragmente din Călătorie �n Africa si nuvela Balta Albă. - 1856 Are loc congresul de pace de la Paris, decisiv pentru viitorul politic al Principatelor, care aspirau la unire. Alecsandri se dedică integral cauzei luptei pentru Unire. �n "Steaua Dunării", ziar condus de Mihail Kogălniceanu, apare la 9 iunie Hora Unirii. - 1857 Vede lumina tiparului culegerea de proză Salba literară, contin�nd povestiri, impresii de călătorie si c�teva scrieri dramatice. In ziarul "Concordia" din Bucuresti apare poezia Moldova �n 1857. - 1859 După alegerea ca domnitor a lui Cuza, scriitorul pleacă �ntr-o lungă misiune diplomatică la Paris, Londra si Torino, pentru a obtine recunoas-terea dublei alegeri a lui Cuza. La Paris �i vizitează pe Lamartine si pe Merimee si caută să c�stige bunăvointa ambasadorului Rusiei, contele Kisseleff, fostul guvernator al Principatelor �ntre 1829 si 1834. - 1860 Abandonează activitatea politică si se retrage la Mircesti, �n mijlocul familiei, unde se dedică scrisului, compun�nd piese de teatru, printre care Rusaliile si c�teva c�ntecele comice. - 1861 �ndeplineste o nouă misiune diplomatică, �ncredintată de Cuza. �n vederea recunoasterii Unirii de către puterile europene, Alecsandri vizitează Parisul, Torino, Milano, iar un timp girează afacerile agentiei diplomatice de la Paris, �n locul fratelui său. Re�ntors la Mircesti, scrie piese si c�ntecele comice. - 1863 La Iasi apare editia a doua a volumului Doine si lăcrimioare cu ciclul Mărgăritărele. Apare partea a doua a Repertoriului dramatic, cuprinz�nd ultimele piese ale scriitorului. - 1866 Apare �ntr-un volum �ntreaga colectie a Poeziilor poporale. E numit membru al Societatii literare rom�ne pentru cultura limbii, care �n 1879 avea să devină Academia Rom�nă. - 1868 Publică, �n "Convorbiri literare", primele pasteluri: Sf�rsit de toamnă, Iarna, Gerul etc. - 1871 �si dă demisia din Societatea literară rom�nă, după ce aceasta hotăr�se să adopte principiul etimologic �n scriere si să publice dictionarul lui Laurian si Massim. - 1872 Apare studiul Introducere la scrierile lui Constantin Negruzzi, mai �nt�i �n "Convorbiri", apoi ca prefată la volumul de scrieri ale lui Negruzzi scos de Editura Socec. Scrie Dumbrava Rosie, pe care o citeste la o sedintă a "Junimii". - 1874 Apare piesa Boieri si ciocoi, fiind reprezentată pe scena teatrului iesean. - 1875 Apar la Socec primele patru volume din seria Operelor complete, cu o prefată a autorului. Ele cuprind creatia dramatică. �n acelasi an apar următoarele trei volume, cuprinz�nd creatia poetică. - 1876 Apare volumul al optulea al Operelor complete: Proza. - 1877 Mai 9 Proclamarea independentei tării �n parlament. La aflarea vestii Alecsandri scrie poezia Balcanul si Carpatul, cu care inaugurează ciclul Ostasii nostri. - 1878 Apare volumul Ostasii nostri. - 1878-1879 Se dedică lucrului la drama istorică Despot-Vodă. �n mai 1879 citeste piesa la o sedintă a "Junimii" bucurestene. Are loc reprezentatia piesei la Teatrul National din Bucuresti. Este invitat să-si reia locul la Academie si să participe la lucrările anuale, fiind ales �n comisia pentru modificarea ortografiei. - 1880 Apare cel de al nouălea volum din seria Operelor complete, cuprinz�nd Legende nouă si Ostasii nostri. Apare nuvela Vasile Porojan, sub forma unei scrisori către Ion Ghica. Scrie feeria S�nziana si Pepelea. �n "Albumul macedorom�n" al lui V. A. Urechiă apare "istorioara de �nceput de amor" Margărita, scrisă cu zece ani mai �nainte, dar relat�nd un episod de tinerete, localizat �n timp prin 1850-1852. - 1881 I se decernează Marele premiu "Năsturel-Herascu" al Academiei Rom�ne pentru drama Despot-Vodă si poeziile din ultimul volum de Opere complete. - 1883 �ntr-o sedintă a "Junimii" si la Academie Alecsandri citeste noua sa piesă F�nt�na Blanduziei. - 1884 F�nt�na Blanduziei este reprezentată, cu mare succes, la Teatrul National. Scrie piesa Ovidiu. - 1885 Este numit ministru plenipotentiar al Rom�niei la Paris, post pe care �l detine p�nă la moarte. - 1886 Realizează o nouă versiune a piesei Ovidiu. - 1888 Scrie Plugul blestemat. Se ivesc primele semne ale bolii care avea să-l răpună. - 1890 August 22 Vasile Alecsandri se stinge din viată la Mircesti. Este �nmorm�ntat la 26 august �n grădina casei, daruită �n 1914 Academiei, de către sotia poetului. Deasupra morm�ntului a fost ridicat un mausoleu din initiativa Academiei, �n 1928. �ntreg ansamblul a devenit muzeu memorial.
Created in 0.047 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.